متن های زیبا | سایت عاشقانه دلتنگی،بزرگترین سایت عاشقانه ایران - Part 4

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 10762 بازدید

 

f9d273dd28322855232dfe96b8b3ba92-425

 

علاوه بر اینکه…

من و تو ما نشدیم..!!

نصف منم.!!!

از بین رفت..!!

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 25496 بازدید

3402

خدا آن حس غریبیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد

سکوتت را آرام می گوید: کنارت هستم ای تنها…..

خدایا امروز در این کوچه باغ زندگی به دنبال گوشه ای هستم خالی از ریا و کینه

امروز در تنگنای خاطره ها به دنبال لحظه ای هستم خالی از ظلم زمانه امروز صدای

مبهم از عمق فاصله ها مرا به سوی خود می کشد این چه صدایی است که سکوت

سنگین خیالم را شکسته انگار که نوری

از انتهای جاده های زندگی به آسمان قلبم

تابیده….

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 25872 بازدید

138029460321621

 

ادامه متن در ادامه مطلب.