Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 1 ماه قبل
بازدید: 4444 بازدید

 

praying

 

درست است این فقط یک نامه اینترنتی است ولی از عمق قلب من نوشته شده…

می دانم بدون نوشتن هم از تمام قلب من آگاهی…

این را می نویسم که تنها خود فراموش نکنم چون من از آن دسته بندگان فراموش کار تو هستم

که با هر حادثهای فراموش می کنم هدفم چه بود…

خدایا با خود می گویم شهامت داشته باش…

شهامت زندگی کردن….

خدایا پس در عمل چرا ناتوانم…

چرا باوجود دادن بهترین چیزها به من باز هم نشسته ام و فکر می کنم که چه خواهد شد…

واقعا چه خواهد شد….

چرا برای شروع هرکاری تنها با جمله ای که ایا این کار فایده دارد؟ایا ادامه دادنش به نفع است…

چرا دیگران در این موقعیت ها و من در این نقطه…

ایا به این پوچی ادامه دهم…

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 2 ماه قبل
بازدید: 6015 بازدید

1360505594.1652s

خلوت لحظه هایم را با یاد تو پر می کنم و امیدوارم به الطاف خداوندی ات …

خدایا تویی که گره از بغض های حنجره ام می گشایی و در دشتهای وسیع معرفت جاری ام می کنی…

ای که هستی ام را با روشن ترین ثانیه ها رقم می زنی

و پنجره های آگاهی را بر چشمهای شب گرفته ام باز می کنی…

ای خوب زوال ناپذیر:

معاصرم کن با آینه ها تا زاویه های وجودم را به خانه تکانی ببرم…

آمده ام تا در فرم آسمانی لبخندت بسوزا نی ام…

آمده ام تا قبولم کنی…

من به گشودن درهای رحمتت امید دارم…

ادامه متن در ادامه مطلب.