متفاوت ترین سایت عاشقانه ایران - Part 70

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 5 سال قبل
بازدید: 9596 بازدید

خدایا عذر می خواهم از این که بخود اجازه می دهم که با تو راز و نیاز کنم عذر می خواهم که ادعا های زیاد دارم در مقابل تو اظهار وجود می کنم در حالی که خوب میدانم وجود من ضائیده ی اراده من نیست و بدون خواسته ی تو هیچ و پوچم, عجیب آنکه از خود می گویم منم می زنم خواهش دارم و آرزو می کنم خدایا… تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم تو مرا آه کردی که از سینه ی بیوه زنان و دردمندان به آسمان صعود کنم تو مرا فریاد کردی که کلمه ی حق را هر چه رسا تر برابره جباران اعلام نمایم تو تار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی تو مرا به آتش عشق سوختی تو مرا در توفان حوادث پرداختی, در کوره ی غم و درد گداختی تو مرا در دریای مصیبتو بلا غرق کردی و در کویره فقر و هرمان و تنهائی سوزاندی.

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 5 سال قبل
بازدید: 9219 بازدید

این جمله بسیار زیباست
لطفا اگر دچار شک شدید و شیطان به سراغ شما آمده است ابتدا تمرکز کرده و به یاد خدا بیافتید و این جمله را تکرار کنید:

اگریه روزفکرکردی که نبودن کسی بهترازبودنشه چشمات رو ببند.اون لحظه ای که اون کنارت نیست رو به خاطر بیار.اگر چشمات خیس شد داری به خودت دروغ میگی وهنوز دوستش داری.

و هنوز دوستش داری

baham

عشق یعنی همیشه باهم بودن

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 5 سال قبل
بازدید: 10159 بازدید

 

0935Khoda

خدا بود و دیگر هیچ

ادامه متن در ادامه مطلب.