اگریه روزفکرکردی که نبودن کسی بهترازبودنشه | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 9752 بازدید

این جمله بسیار زیباست
لطفا اگر دچار شک شدید و شیطان به سراغ شما آمده است ابتدا تمرکز کرده و به یاد خدا بیافتید و این جمله را تکرار کنید:

اگریه روزفکرکردی که نبودن کسی بهترازبودنشه چشمات رو ببند.اون لحظه ای که اون کنارت نیست رو به خاطر بیار.اگر چشمات خیس شد داری به خودت دروغ میگی وهنوز دوستش داری.

و هنوز دوستش داری

baham

عشق یعنی همیشه باهم بودن

دیدگاه ها: (۲ دیدگاه )

 • صبا گفت:

  آن کسی را که دوس داشتم ادم با گذشتی بود از من هم گذشت

 • الهام گفت:

  می گویم: فقط!
  می پرسد: من؟
  می گویم:تو!
  می پرسد:تاهمیشه؟؟؟
  می خندم…….
  خودش معنی این خنده هایم را می داند اما در نگاهش یک دلخوری عظیم موج می زند…
  نگاهش را دوس دارم!
  وحتی صدای نفس کشیدن هایش را از دورترین فاصله ی ممکن می شنوم! عطر آهسته ی هوا به من می فهماند تازگی ها از کجا رد شده است.

  می گویم:فقط!
  می پرسد:من؟
  می گویم:تو!
  می پرسد: تاهمیشه؟؟؟
  تماااااااااااام وجودم همیشه می شود!
  و باز، می خندم.

  این شوخی، حرف جدی همیشه یمان است. مهم نیست چه اندازه صبرم برای هر قهر زیاد باشد یا کم؟
  مهم نیست نگاهش زاده ی علاقه باشد یا چیز دیگری!
  برای من “همیشه “اش تشخص دارد. عاشقانه ای شیرین که دلم را نمیزند!
  فقط ای کاش “زندگی” می فهمید…