اگر تمام غم هایت را بر دلم فرو ریزی خندم می گیرد ا | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 5 سال قبل
بازدید: 12977 بازدید

75236488302626161526

خندم می گیرد از تقلایت ای دنیا که چگونه در پی آنی که زمینم بزنی.

ای دنیای پر از سراب این را بدان:

اگر تمام غم هایت را بر دلم فرو ریزی،

هرگز در مقابلت کمر خم نخواهم کرد..

اگر تمام دردها و رنج هایت را بر سرم آوری،

هرگز در مقابلت زانو نمی زنم..

اگر تمام سختی ها را زمینه راهم کنی،

هرگز زندگی را در مقابلت نمی بازم..

اصلا ، هر چه خواهی کن، هر چه خواهی باش...

ولی همیشه این را بدان

 من، خدا را دارم…

دیدگاه ها: (۳ دیدگاه )

 • الهــــام گفت:

  🙂

  بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم…
  احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی…
  بـا رقیـــبان نمی جنگـــم!
  عشـــق تملـــک نیـــست ..، تعلــــق اســـت!  آﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
  ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﯼ،
  ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﯽ،
  ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯽ

  ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻧﮑﻨﯽ !
  ﺁﻧﭽﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧـــﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺸـــﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ…♥

 • سلام عشق گفت:

  داداش چیشد قرار شد آهنگ سایتت رو بزاری جز مطالب ولی الان چن روزی اصلا خبری نیس

  میشه بفرستی به ایمیلم خیلی ممنوتم