جملات جدید عاشقانه | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ...Saber...
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 12074 بازدید

06ghngwjpiw8w8debz4n

برایم کــَـف زدند . . . در آغوشـَـم گرفتند،

تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامـــوشت کــردم

دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدی تــَـصنعـی مهمـان است

اما بیــن ِ خــودمـان باشــد، 

هنــوز تنهـــا دلـبـَـرکــَـم تـــــو هسـتــی !!!

دیدگاه ها: (۱ دیدگاه )

  • Yasaman.S گفت:

    موافقم،دقیقا من هم هیمین حسو دارم،نه میخوام و نه میتونم از یاد ببرمش.
    همه میگویند او که رفت،مهم نیست،زندگى ات را بکن
    اما کسى درک نکرد که او تمام زندگى ام بود.

    متشکرم