خدا دنیای بی زنجیر آفرید | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 13775 بازدید

دنیا که شروع شد زنجیر نداشت
خدا دنیای بی زنجیر آفرید .
آدم بود که زنجیر را ساخت . شیطان کمکش کرد .
دل زنجیر شد . عشق زنجیر شد . دنیا پر از زنجیر شد .
و آدمها همه دیوانه ی زنجیر .
https://deltangi.net/wp-content/uploads/zanjir.jpg
خدا دنیای بی زنجیر می خواست نام دنیای بی زنجیر بهشت است.
امتحان آدم همین جا بود. دستهای شیطان از زنجیر پر بود.خدا گفت :
زنجیرت را پاره کن. شاید نام زنجیر تو عشق است.
یک نفر زنجیرهایش را پاره کرد. نامش را مجنون گذاشتند.
مجنون اما نه دیوانه بود و نه زنجیری. این نام را شیطان بر او گذاشت.
شیطان آدم را در زنجیر می خواست.
لیلی مجنون را بی زنجیر می خواست .
لیلی می دانست خدا چه می خواهد.
لیلی کمک کرد تا مجنون زنجیرش را پاره کند.
لیلی زنجیر نبود . لیلی نمی خواست زنجیر باشد.
لیلی ماند؛ زیرا لیلی نام دیگر آزادی ست.

دیدگاه ها: (۱ دیدگاه )

 • الهام گفت:

  دست خودت نیست!
  زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدهی،پناه ببری، ضعیف باشی…
  دست خودت نیست!
  زن که باشی گاهی رهایش می کنی و پشت سرش آب می ریزی و قناعت می کنی به رویای حضورش، به این امید که او خوشبخت باشد…
  دست خودت نیست!
  زن که باشی، همه ی دیوانگی های عالم را بلدی!
  من زنم
  نگاه به بدن و صدای ظریفم نکن
  اگر بخواهم
  تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید.