در مدرسه کربلا… | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .

دیدگاه ها: (۲ دیدگاه )

  • GOLI گفت:

    چون شیشه عطری که درش گم شده باشد
    پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر

  • ... گفت:

    ایمان ما ، ملت ما ، تاریخ فردای ما ، کالبد زمان ما

    “به خون تو محتاج است “