کاش بودی … | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 39895 بازديد

 

A0003

 

میــدونــی دلتـَنــــگی چیـــه ؟

دلتَنـــــگی یَعنـــی بشـینــی با یادش بـه خـاطــراتـِت فِکــر کُنـــی . .

اونوَقت کـه یـه لَبـخنـــد میـــاد رو لَبـِت وَ لــی . .

! وَلــی چَنــد لَـحــــظه بَعـــد شُـــروع اَشــکـہای لَعنَتـــی 
.


. . .کاش بودی 

. . .وقتـی بغض مـی کردم 

. . .فقطـ بغلم مـیکردی و مـیگفتـی
 
. . .ببینم چشمـــــاتو . . . منـــــو نگاه کـن 

!. . .اگه گریــه کنـی قهـــــر مـیکنم میرمـــــا 

دیدگاه ها: (۳ دیدگاه )

  • زهرا گفت:

    کاش بودی……
    مرسی

  • ترانه گفت:

    ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ.ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ. ﺧﻼﺻﻪ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﻧﻔﻬﻢ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ.ﺩﺭ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ.