کجا بودی | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: sara
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 7241 بازدید

اگر سکوت این گستره بی ستاره مجالی دهد میخواهم بگویم سلام

اگر دلواپسی آن همه ترانه  ی بی تبعید مهلتی دهد

میخواهم از بی پناهی پروانه ها برایت بگویم از کوچه های بی چراغ

از این حصار همه ور دیوار

از این ترانه تار……..

مدتی بود که دست و دلم به تدارک ترانه نمیرفت

کم کم این حکایت دیده ودل که ورد زبان کوچه نشینان است باورم شده بود!باورم شده بود که دیگر صدای تورا در سکوت تنهایی نخواهم شنید

راستی در این هفته های بی ترانه کجا بودی ؟کجا بودی که صدای من واین دفتر سفید به گوشت نمیرسید؟

تمام دامنه ی دریا را گشتم تا پیدایت کنم…..

اخر این رسم وروال رفاقت است؟

که در نیمه راه رویاها رهایم کنی؟

میترسیدم خدای نکرده آنقدر در غربت گریه هایم بمانی تا از سکوی سرودن تصویرت سقوط کنم!

اما امدی……

مرد همیشه نجات و نجابت حالا دست هایت را به عنوان امانت به من بده!

یغما گلرویی

نظرات بسته شده است.