فروردین ۱۳۹۲ - سایت عاشقانه دلتنگی | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 13379 بازدید

 

95242713207915078693

امروز چند شنبه است ؟

چندم کدام ماه و چندم کدام سال است ؟

امروز چند سال از من می گذرد ؟

و من چند ساله ام  ؟

چیزی به یاد نمی آورم جز اینکه

امروز اکنون است و اینجا زمین است

و من به دنیا آمده ام …

به رسم عادت : تولدم مبارک

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 14294 بازدید

 

41736026598898328042[1]

پسر به دختر گفت اگه یه روزی به قلب احتیاج داشته باشی اولین نفری هستم که میام تا قلبمو با تمام وجودم تقدیمت کنم. دختر لبخندی زد و گفت ممنونم
تا اینکه یک روز اون اتفاق افتاد.. حال دختر خوب نبود.. نیاز فوری به قلب داشت.. از پسر خبری نبود.. دختر با خودش میگفت : میدونی که من هیچوقت نمیذاشتم تو قلبتو به من بدی و به خاطر من خودتو فدا کنی.. ولی این بود اون حرفات. .حتی برای دیدنم هم نیومدی… شاید من دیگه هیچوقت زنده نباشم.. آرام گریست و دیگر چیزی نفهمید…

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 12628 بازدید

 

darakhoshe khoda

در آغــــوش خـدا گــریــستم….

تـا نـوازشــم کـــند…

پرســــید: فـرزنـدم پـــس آدمـت کـــــــــو؟؟؟!

اشـکهایـــم را پـــــاک کـــــردم و

گــفــتـم: در آغـــوش حـــوای دیـــگریــســـت ” ….!

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 12659 بازدید

1362451601691

دلتنگم
دلتنگ یاد و حضورت…
دلتنگ خاطراتی که از عطر تو سرشار است…
دلتنگ روزهایی که آرامش بخش زندگی من تو بودی….
روزهایی که از آرزوهای ناب ما روشن بود…
شب هایی که یک نفر تکیه گاه خستگی های روزهایم بود….
دستی بود که سرمای غربتم را گرمی ببخشد…
دلتنگم

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 15389 بازدید

 

wjccudwzgowe1zvf4y

عشق چیه ؟

چه رنگی؟

کی واقعا عشق و میشناسه؟

ایا عشق به دنیای امروز تعلق داره؟

اصلا میشه تو دنیای امروز عشق واقعی وپیدا کرد ؟

حرفهای عاشقونه چیه؟

بده ؟ خوبه؟

باشه ؟

نباشه؟

و…………………………

ادامه متن در ادامه مطلب.