اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی……
بازهم به دل میدادم خیال آشنایی

به نام عشق فعالیت این سایت رو به امید رسیدن به معشوق
و همچنین دیدن این سایت توسط معشوق….آغار میکنم

deltangi

ادامه متن در ادامه مطلب.