دلنوشــته هـــا | سایت عاشقانه دلتنگی - Part 9

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 25114 بازدید

سلامتی همه مردا

 پـســـــر ڪـہ כل مــی بـنـــכہ

 פــســـوכ مـیـشـــہ

 غـیــرتــی مـیـشـــہ

 تــنــــכ مـیـشــــہ

 פֿــشــלּ مـیـشــــہ

 بــכ اפֿــلآق مـیـشــــہ

 بـچـــہ مـیـشــــہ

 گـیـــر مـیـــכہ

 چـوלּ تـعـصـبـــــــ כآرہ

 چـوלּ مــَـرכہ

 

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 11653 بازدید

اینقدر خودت رو نگیر … !

اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن … !

وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد …

فکر نکن که فوق العاده ای !!!

شاید اون کم توقعه …

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 13582 بازدید

 

متن های زیبا, متن های عاشقانه, دلنوشته ها

 تو تنهایی ات را شعر می کنی…

او دود سیگار…

دیگری سکوت

اما…

من روی بر می گردانم

و با آستین پیراهنم

اشک هایم را پاک می کنم…! 

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 19666 بازدید

 بـه خـودم میـگویـم: قـوی بــاش …

بـه خـودم میـگویـم : مهـم نیستــــ …

بـه خـودم شـکـ کـردن را مـی آمـوزمـ …

آیــا واقعـا ارزشـش را داشتــ یــا دارد ؟!

بـه خـودم میـگویـم : همیــشه وقتــ هستــ بـرای فرامـوش کـردن …

حداقـل بـه انـدازه بــاقـی مـانـده ی عــمرم …

ولـی تــه همـه ی ایــن هـا ایـن استـــ …

مـن غمگیـــنم …

و دلـــتـــنــگ تـویــی کـه نیستـــی …

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 4 سال قبل
بازدید: 16359 بازدید

وقتی زیادی دوسش داری..

حسود میشی…

حساس میشی…

چشم دیدن نگاهای بقیه رو نسبت بهش نداری…

چشم نداری ببینی به غیر از تو با بقیه هم حرف میزنه….

اینا همه از دوست داشتن زیاده اما …

اون فکر میکنه دیوونه شدیو الکی بهش گیر میدی.

ادامه متن در ادامه مطلب.