سایت عاشقانه دلتنگی - Part 43

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 14517 بازدید

 

41736026598898328042[1]

پسر به دختر گفت اگه یه روزی به قلب احتیاج داشته باشی اولین نفری هستم که میام تا قلبمو با تمام وجودم تقدیمت کنم. دختر لبخندی زد و گفت ممنونم
تا اینکه یک روز اون اتفاق افتاد.. حال دختر خوب نبود.. نیاز فوری به قلب داشت.. از پسر خبری نبود.. دختر با خودش میگفت : میدونی که من هیچوقت نمیذاشتم تو قلبتو به من بدی و به خاطر من خودتو فدا کنی.. ولی این بود اون حرفات. .حتی برای دیدنم هم نیومدی… شاید من دیگه هیچوقت زنده نباشم.. آرام گریست و دیگر چیزی نفهمید…

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 12810 بازدید

 

darakhoshe khoda

در آغــــوش خـدا گــریــستم….

تـا نـوازشــم کـــند…

پرســــید: فـرزنـدم پـــس آدمـت کـــــــــو؟؟؟!

اشـکهایـــم را پـــــاک کـــــردم و

گــفــتـم: در آغـــوش حـــوای دیـــگریــســـت ” ….!

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 12904 بازدید

1362451601691

دلتنگم
دلتنگ یاد و حضورت…
دلتنگ خاطراتی که از عطر تو سرشار است…
دلتنگ روزهایی که آرامش بخش زندگی من تو بودی….
روزهایی که از آرزوهای ناب ما روشن بود…
شب هایی که یک نفر تکیه گاه خستگی های روزهایم بود….
دستی بود که سرمای غربتم را گرمی ببخشد…
دلتنگم

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 15617 بازدید

 

wjccudwzgowe1zvf4y

عشق چیه ؟

چه رنگی؟

کی واقعا عشق و میشناسه؟

ایا عشق به دنیای امروز تعلق داره؟

اصلا میشه تو دنیای امروز عشق واقعی وپیدا کرد ؟

حرفهای عاشقونه چیه؟

بده ؟ خوبه؟

باشه ؟

نباشه؟

و…………………………

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 9918 بازدید

خدایا عذر می خواهم از این که بخود اجازه می دهم که با تو راز و نیاز کنم عذر می خواهم که ادعا های زیاد دارم در مقابل تو اظهار وجود می کنم در حالی که خوب میدانم وجود من ضائیده ی اراده من نیست و بدون خواسته ی تو هیچ و پوچم, عجیب آنکه از خود می گویم منم می زنم خواهش دارم و آرزو می کنم خدایا… تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم تو مرا آه کردی که از سینه ی بیوه زنان و دردمندان به آسمان صعود کنم تو مرا فریاد کردی که کلمه ی حق را هر چه رسا تر برابره جباران اعلام نمایم تو تار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی تو مرا به آتش عشق سوختی تو مرا در توفان حوادث پرداختی, در کوره ی غم و درد گداختی تو مرا در دریای مصیبتو بلا غرق کردی و در کویره فقر و هرمان و تنهائی سوزاندی.

ادامه متن در ادامه مطلب.