سایت عاشقانه دلتنگی - Part 44

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 7 سال قبل
بازدید: 9984 بازديد

این جمله بسیار زیباست
لطفا اگر دچار شک شدید و شیطان به سراغ شما آمده است ابتدا تمرکز کرده و به یاد خدا بیافتید و این جمله را تکرار کنید:

اگریه روزفکرکردی که نبودن کسی بهترازبودنشه چشمات رو ببند.اون لحظه ای که اون کنارت نیست رو به خاطر بیار.اگر چشمات خیس شد داری به خودت دروغ میگی وهنوز دوستش داری.

و هنوز دوستش داری

baham

عشق یعنی همیشه باهم بودن

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 7 سال قبل
بازدید: 10891 بازديد

 

0935Khoda

خدا بود و دیگر هیچ

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 7 سال قبل
بازدید: 14095 بازديد

دنیا که شروع شد زنجیر نداشت
خدا دنیای بی زنجیر آفرید .
آدم بود که زنجیر را ساخت . شیطان کمکش کرد .
دل زنجیر شد . عشق زنجیر شد . دنیا پر از زنجیر شد .
و آدمها همه دیوانه ی زنجیر .
https://deltangi.net/wp-content/uploads/zanjir.jpg
خدا دنیای بی زنجیر می خواست نام دنیای بی زنجیر بهشت است.
امتحان آدم همین جا بود. دستهای شیطان از زنجیر پر بود.خدا گفت :
زنجیرت را پاره کن. شاید نام زنجیر تو عشق است.
یک نفر زنجیرهایش را پاره کرد. نامش را مجنون گذاشتند.
مجنون اما نه دیوانه بود و نه زنجیری. این نام را شیطان بر او گذاشت.
شیطان آدم را در زنجیر می خواست.
لیلی مجنون را بی زنجیر می خواست .
لیلی می دانست خدا چه می خواهد.
لیلی کمک کرد تا مجنون زنجیرش را پاره کند.
لیلی زنجیر نبود . لیلی نمی خواست زنجیر باشد.
لیلی ماند؛ زیرا لیلی نام دیگر آزادی ست.

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ..tohid..
تاریخ: 7 سال قبل
بازدید: 10091 بازديد


اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی……
بازهم به دل میدادم خیال آشنایی

به نام عشق فعالیت این سایت رو به امید رسیدن به معشوق
و همچنین دیدن این سایت توسط معشوق….آغار میکنم

deltangi

ادامه متن در ادامه مطلب.