طعم ِ خیس ِ اندوه و اتفاق ِ افتاده

یک … آه ! … خداحافظ یک فاجعه ی ساده

خالی شدم از رویا ، حسی منو از من برد

یه سایه شبیه من ، پشت پنجره پژمرد

160220با سلام

امروز اومده ام از شما خداحافظی کنم …

خداحافظی که شاید منجر بشه که خیلی از دوستان رو از دست بدم اونهایی که باهاشون در ارتباط هستم …

تو این چند ماه که منو تنها نذاشتید از شما خیلی ممنونم …

امیدوارم خدا قسمت کنه که یه روزی محبتاتون رو جبران کنم مخصوصا نویسندگان سایت …

من مدتی نیستم یعنی بخاطر مشکلاتی که برایم پیش اومده قادر نیستم سایت رو بروز کنم و باهاتون درد و دل کنم …

من میرم اما نمیدونم کی برگردم شاید دیگه نتونستم برگردم شاید هم قسمتی شد خدا بهمون رحم کرد دوباره برگشتیم …

خوبی بدی دیدید از من حلال کنید …

تو این مدنی که من نیستم شاید نویسندگان سایت ادامه بدهند امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم محبتاشون رو

که تو این مدت بهم کمک کرده اند

با ارزوی عشق ابدی برای شما دوستان خوبم

خدانگهدار

ادامه متن در ادامه مطلب.