A0003

 

میــدونــی دلتـَنــــگی چیـــه ؟

دلتَنـــــگی یَعنـــی بشـینــی با یادش بـه خـاطــراتـِت فِکــر کُنـــی . .

اونوَقت کـه یـه لَبـخنـــد میـــاد رو لَبـِت وَ لــی . .

! وَلــی چَنــد لَـحــــظه بَعـــد شُـــروع اَشــکـہای لَعنَتـــی 
.

ادامه متن در ادامه مطلب.